ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ

เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมถึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในการผลิต 

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

        เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะเครื่องจักรระบบอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์และใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัจฉริยะต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกระบวนการผลิตของธุรกิจต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
        ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจึงนิยมใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถช่วย ลดการใช้แรงงานของมนุษย์ในการผลิตสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยสร้างกำไรได้มหาศาลในอนาคตให้กับธุรกิจของตน

ระบบอัจฉริยะที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  ดังนี้

        • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
        • คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer Aided Manufacturing: CAM)
        • อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Controlled Equipment: NC)
        • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
        • ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS)
        • ระบบการผลิตแบบบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing: CIM)

        โดยระบบอัจฉริยะที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินี้ มักจะถูกนำมาใช้งานในหลายส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การประกอบชิ้นงาน การเชื่อมโลหะ การยกชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากขึ้นลง การพ่นสี  การหยิบจับวัสดุมีคมหรือสารเคมี ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรระบบอัจฉริยะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. จึงสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งแข็งให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ1

ข้อดีของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ 

        1. ช่วยลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร : Reduce Downtime
              - มีการยกระดับการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเดิมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่
              - มีฟังก์ชั่นระบุและแสดงจุดเสียของเครื่องจักร ทำให้การแก้ปัญหาการหยุดทำงานทำได้รวดเร็ว
              - ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ เป็นการลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักร
              - ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรด้วยการชี้ให้เห็นศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ทำให้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเชิงป้องกันง่ายขึ้น
        2. เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ : Improve Quality
              -  สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและข้อมูลกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
              - สามารถระบุและติดตามวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์และของเสีย ที่ตกสเปกได้
              - จัดการข้อมูลการทดสอบคุณภาพสินค้าได้แบบตามเวลาจริง 
        3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต : Increase Productivity
              - ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ในกระบวนการผลิต เพิ่มอัตราการผลิตลดปริมาณของเสียให้มีน้อยที่สุดลดความผิดพลาด
              - ลดรอบเวลาการผลิตและปริมาณชิ้นส่วนที่ค้างระหว่างกระบวนการ
              - สามารถคาดการณ์ปริมาณการผลิตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
              - ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้เต็มที่และการยศาสตร์
        4. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (Enhance Safety)
              - เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
              - มีการแยกพื้นที่อันตรายไว้ต่างหาก และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

รับผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิด

        บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรจักรระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิดแบบครบวงจร ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในปัจจุบันบริษัทขยายลูกค้าไปยัง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตจิวเวอรี่ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาร่วมประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสายการผลิตกับระบบอินเตอร์เน็ท (IoT) และบริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะรองรับ Thailand 4.0 ซึ่งทางบริษัทมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเป็นอย่างดี  

สนใจติดต่อ
https://imerevolution.com
https://imerevolution.brandexdirectory.com
https://imerevolution.pagesthai.com
https://imerevolution.brand.co.th