ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

มาทำความรู้จัก บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

       จุดเริ่มต้นของบริษัทเกิดจากผู้ก่อตั้งบริษัทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้แรงงานคนลง เพราะแรงงานจะหายากขึ้นในประเทศไทย และเป็นการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการต่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2014 และนอกจากการผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว ทางบริษัทยังได้ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลลิปินส์ กัมพูชา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่รองรับงานประมาณ 1900 ตารางเมตร มีทีมงานทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และบริษัทในเครือ เพื่อรองรับงานสำหรับภายในประเทศ และต่างประเทศ

ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น

รับออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติทุกอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

       • ความต้องการของลูกค้า
       บริษัทรับผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ตามแบบ โดยมีการออกแบบการทำงานของเครื่องจักรร่วมกับลูกค้า เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง โดยมีการผลิตเครื่องจักรและออกแบบโปรแกรมการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำงานร่วมด้วย

       • ทุกปัญหา
       บริษัทรับปรับปรุง และพัฒนาสายการผลิตเดิม หากทางลูกค้าต้องการยกระดับสายการผลิตเดิม โดยให้ใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่คน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

       • การดูแล
       ทางบริษัทดูแลตั้งแต่ช่วยลูกค้าตัดสินในลงทุนด้านออโตเมชั้น การติดตั้ง การฝึกอบรมการใช้งาน จนถึงการซ่อมบำรุง โดยทางบริษัทจะทำงานดูแลบริการหลังการขายให้ด้วย มีอะไหล่ และทีมงานสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ ตามอายุการใช่งานอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของ ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น ได้แก่

       1. Dispensing Robot / Glue dispensing robot
        การรวมกันระหว่างหุ่นยนต์ และระบบการเติมของเหลว หรือหรือผง หรือการป้อนเติมสารเคมีในระบบการผลิต โดยหุ่นยนต์สามารถทำงานเคลื่อนที่ได้อิสระ หรือทำงานในที่แคบ เพื่อความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการทำงาน

       2. Vision Robot System / Camera Robot System
        การใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับกล้องคุณภาพสูง สามารถตรวจจับความถูกต้องของสี ความคมชัดของชิ้นงานหรือขนาดและรูปร่างแม่นยำ  เพื่อแยกและจัดวางในตำแหน่งที่กำหนด

       3. Palletizing Robot System
        การขนย้ายสินค้าจากสายการผลิต เข้าระบบพาเลทอัจฉริยะ โดยมีการแยกประเภทสินค้าที่เข้ามา และจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่กำหนด

       4. Handling Robot System
        การใช้แขนกลรวมกับการผลิตอื่นๆ เช่น การเจาะ การขึ้นรูปสินค้า การลบคมชิ้นส่วนที่สำเร็จแล้ว หลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้ ก็นำชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยวางเข้าสู่กระบวนการถัดไป

       5. Robotic arm welding
        การใช่แขนกลร่วมกับเครื่องเชื่อมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

 
ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น

 

       หากสนใจออกแบบ ผลิต ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เช่น เครื่องประกอบชิ้นงาน แขนกลหุ่นยนต์ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ เครื่องตรวจสอบและทดสอบชิ้นงาน เครื่องประกอบชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติทุกชนิด โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ช่วยลูกค้าตัดสินในเรื่องการลงทุน ด้านออโตเมชั้น การติดตั้ง การฝึกอบรมการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาซ่อมบำรุง มีอะไหล่ให้เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
---------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• รู้หรือไม่ ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน 
• 
แขนกลหุ่นยนต์ (Industrial Robot) เทคโนโลยีสุดล้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
• ตอบโจทย์การประกอบชิ้นงานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วย “เครื่องประกอบชิ้นงาน” เทคโนโลยีสุดล้ำ