ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

Water Leak Test (High Pressure | Low Pressure) เครื่องทดสอบรั่วโดยใช้น้ำ มีทั้งระบบแรงดันสูง หรือแรงดันต่ำ เพื่อให้เหมาะสมกับการทดสอบและคุณสมบัติของชิ้นงาน สามารถเลือกการทำงานได้ว่าเป็นแบบอัตโนมัติ และระบบเป่าไล่น้ำออกจากชิ้นงาน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง