ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรม

         บริษัทก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี จากนั้นเริ่มส่งเครื่องจักรอัตโนมัติไปยังต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2557 โดยส่งไปยังบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำใน ปัจจุบันได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

บริการของเรา

✔ รับออกแบบ
✔ การผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
✔ การติดตั้งและฝึกอบรม
✔ การบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย

 

รับออกแบบและผลิต
ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและ
สายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์แขนกล

         บริษัทฯ รับออกแบบ สร้างเครื่องจักรประกอบชิ้นงานสินค้าระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ในสายการผลิตระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทของเราขยายลูกค้าไปยัง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จิวเวอรี่ ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตอาหารเสริม สินค้าบริโภค เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาร่วมประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ

         การเชื่อมต่อสายการผลิตกับระบบอินเตอร์เน็ท (IoT) สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตเครื่องจักรระบบออโตเมชั่นในรูปแบบใหม่ ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะรองรับ Thailand 4.0 ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการผลิต ลดต้นทุนและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

✔ Provide superior benefit of Client.
✔ Continue to improve Client satisfaction
✔ Moving development on New Technology Engineering Skill
    Service and after market

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ 2556 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบ Automation

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุ อาทิเช่น แขนกลหุ่นยนต์ เครื่องตรวจสอบ และทดสอบชิ้นงาน เครื่องจักรระบบอุตสาหกรรม เครื่องตรวจนับ และบรรจุกล่อง เป็นต้น

ให้บริการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

บริษัทรับสร้างเครื่องจักร Automation ที่ใช้ในอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ จึงเน้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

WE PROVIDE

THE MOST SUITABLE PRODUCT AND SERVICE TO CLIENT

บทความ